Galabal 2014

Allereerst willen we vanuit het ganse iThemba-team jullie bedanken voor de massale opkomst en donaties op het Galabal, 2 weken geleden.

We kunnen trots vertellen dat we 40000 euro hebben ingezameld op die ene fantastische avond. In dit bedrag zitten ook de donaties van de sponsoren gerekend. We willen ook hen uiteraard enorm bedanken! Zoals jullie weten gaat elke eurocent van dit bedrag integraal naar de projecten van iThemba.

Maar het goede nieuws is nog niet op … We hebben bericht gekregen vanuit Tanzania dat Jo en Ann, 2 vrijwilligers die zich dit jaar ontpopt hebben tot absolute sterkhouders van de Baraa Primary School, hebben toegezegd om nog een jaar langer te blijven in Arusha.

 

Continuïteit van het project is zeer belangrijk als we willen slagen in onze opzet om het onderwijs en de levenskwaliteit van de kinderen in Baraa Primary School te verhogen.

We mogen echter niet op onze lauweren rusten. Net omdat we goed bezig zijn, moeten we blijven werken: we kunnen jullie dan trots melden dat er volgend jaar een nieuwe editie van het Galabal zal zijn. Voor verdere details is het echter nog veel te vroeg!

We hopen jullie allen terug te zien om er weer een denderend feest van te maken. 

Charity Gala & Garden

(english below)

Hier zijn we weer! Aller eerst willen we jullie het promotiefilmpje van de Baraa Primary School voorstellen : http://www.youtube.com/watch?v=G_IO3UmlGBI&feature=youtu.be

Het filmpje duurt ongeveer 7,5 minuten en gaat over de verwezelijkingen die we met iThemba al hebben kunnen waarmaken in de school. Er zitten interviews bij met leraars, vrijwilligers, …

Vegetable plot before ploughing

Galabal

Zoals de meeste onder jullie wel weten is het over iets meer dan 2 weken weer tijd voor ons jaarlijks benefiet-galabal! Het is echter niet alleen hier in België feest, maar tegelijkertijd wordt in Tanzania ook een benefiet gehouden. In Onsea House wordt er tijdens een feest geld ingezameld om de ondervoede kinderen van Baraa Primary School eten te kunnen geven. We tellen helaas al meer dan 200 kinderen op de school die niet genoeg eten hebben thuis om gezond op te groeien… En dit hoge aantal willen we drastisch verlagen!
We hebben reed 400 inschrijvingen voor het bal ontvangen en helaas is er dus geen plaats meer voor nieuwe inschrijvingen! Uiteraard kan je altijd steunen door een storting te doen op de bankrekening van iThemba!

Ploughing

Groententuin 

Zoals jullie nog weten van de vorige blog, waren we in de school gestart met de bouw van een groentetuin. Iedereen in de school is dol-enthousiast en zet zich maar al te graag in voor de groentetuin te onderhouden. Het eerste veld is al mooi bezaaid, zoals je op de fotos kan zien.

IMG_2720

Uiteraard zijn het niet enkel de voor jullie gekende Europese groenten die er zullen worden geteeld. Misschien zeggen de namen Amarant, Collard greens (in Swahili gekend als Sukuma Wiki), Ethiopian musterd of Chinese kool jullie niet veel , maar wortels en rode bieten klinken bij de meeste wel bekend in de oren.
Er wordt dus een enorme variëteit aan groenten gekweekt.

IMG_0109

De keuze uit verschillende soorten van groenten die de kokinnen hebben, zorgt er onder andere voor dat de kinderen de gezonde groenten niet snel beu worden. Als ze steeds nieuwe smaken leren kennen, zullen ze gemotiveerd blijven om groenten te blijven eten. Maar laten we ook niet vergeten dat kinderen niet van eentonigheid houden en dus ook de visuele verschillen tussen de groenten in de tuin heel leuk vinden.

Watering

English

Hi, we’re back! First of all we would like to show you the film about the Baraa Primary School. It’s about the accomplishments we have achieved. You’ll hear interviews with teachers, volunteers, …

http://www.youtube.com/watch?v=G_IO3UmlGBI&feature=youtu.be

Charity Gala

As the most of you probably know the yearly charity gala is approaching! However it’s not only in Belgium this year, but also in Tanzania. In Onsea House there’ll be also a party to raise funds for the malnourished children in Baraa Primary School.

If we do the count, we come to an unfortunate 200+ number of children who are suffering from malnutrition.  With the money we want to ensure they at least get one balanced meal a day. 

IMG_0020

Vegetable garden 

The vegetable garden, that we talked about before in the last blog text, is sown! Beside the well know vegetables in Europe, like carrots, red beet, the children also planted local green vegetables like amaranth, sukuma wiki, nightshade, Ethiopian mustard and so on!

There is an enormous variety of vegetables that will help us to help children to try to eat healty food.

Because of the time and effort our vegetable plots ask, we have employed a gardener. An ambitious boy who came from a  ‘Street Boys Project’. He’s doing a great job to maintain the vegetable plot.

IMG_0018

Mens sana in corpore sano

(a healty mind in a healty body)

(English version below)

Eigen groentjes op BPS !

Uit de resultaten van de jaarlijkse gezondsheidscontrole bleek dat er toch een groot percentage van de leerlingen aan ondervoeding leed. Daarom zijn we van start gegaan met het ‘vegetable  project’. Dit maakt ook deel uit van het Health Program.

We zijn van plan een grote groentetuin aan te leggen die de schoolkeuken min. 1x per week van verse groenten kan voorzien. Zo krijgen de leerlingen toch wat meer vitamientjes binnen. Ook het sociale aspect van het onderhouden van deze tuin, valt niet te onderschatten! Om dit te bewerkstelligen moeten we eerst een irrigatiesysteem aanleggen en de grond  laten bewerken, wat uiteraard wel wat geld kost.

De “Christmasfair” is een grote gebeurtenis in Arusha, iedereen die iets wil verkopen en/of bekend wil maken, staat daar.  Wij besloten om hier aan deel te nemen ! We verkochten, door de leerlingen gemaakte, “handmade postcards” en “wildlife wasknijpers”.

Het was een groot succes want onze kaartjes en  wasknijpers waren tegen zondagmiddag allemaal uitverkocht!  200,000TZS (ongeveer 100 euro) hebben ze opgebracht. Die gaan we nu gebruiken voor onze groentetuin op school.

christmas fair

Nieuwe vrijwilligers

We zijn steeds blij om te horen dat er interesse is vanuit verschillende domeinen om een steentje bij te dragen aan iThemba !

Naast Jo en Anne, die al van ongelofelijk grote waarde zijn geweest voor iThemba, komen er in februari 3 studenten van de Thomas More hogeschool bij. Zij komen vanuit België naar Arusha om daar Engels en Wiskunde te onderwijzen aan de jongste kinderen.
Er zijn nog te veel kinderen die in de hogere jaren een achterstand hebben met deze vakken. Ze lopen deze achterstand vaak in de jonge jaren reeds op. Omdat het voor kinderen heel moeilijk is om een leerachterstand weg te werken, willen we zo snel mogelijk deze kinderen individueel of in groep bijles geven. Hoe sneller we hen de mogelijkheid geven om bij te benen, hoe meer kans dat ze in latere jaren terug op hetzelfde niveau als hun klasgenootjes zitten.

Deze zomer komen er ook 4 studenten van de Universiteit Antwerpen (Farmacie en Geneeskunde) naar Arusha om mee te helpen met de jaarlijkse gezondheidscontrole. Daarnaast gaan ze ook helpen in het opzetten en organiseren van allerlei gezondheids-gerelateerde activiteiten.

cooking at BPS

Teach the teacher

Naast deze studenten zijn er ook leerkrachten die actief zijn in het Belgisch onderwijs die hun zomervakantie willen doorbrengen in Tanzania. Ze gaan daar, samen met Jo en Anne, niet enkel de kinderen les geven, maar ook de lokale leerkrachten opleiden.

Wij geloven dat we het efficiëntst werken als we niet enkel de kinderen, maar ook de lokale leerkrachten onderwijzen. We hebben vernomen dat de lokale leerkrachten de voorbije maanden zeer goed werk hebben geleverd. Het maakt ons dan ook gelukkig om te weten dat we een hele structuur van goed onderwijs aan het opzetten zijn, want leerlingen nemen de kennis die hun leerkracht bezit, op.

wasknijpers

Iedereen dezelfde kansen

We hopen in 2014 de kloof tussen de beste studenten en degenen die het moeilijk hebben, verder te verkleinen.
Ons doel is om goed onderwijs aan te bieden voor Tanziaanse kinderen van alle mogelijke sociale klassen. Niet enkel voor de rijke of slimme kinderen.

Het project waarbij voor de weeskinderen een lunch wordt voorzien tijdens de middag, wordt door iedereen als zeer geslaagd ervaren. Het brengt de weesjes dichter bij hun klasgenootjes die wel de mogelijkheid hebben om zelf voor eten te zorgen.

Het 2de luik van ons doel om alle kinderen evenveel kansen te geven bestaat eruit om de kinderen met een leerachterstand extra aandacht te geven zodat ze niet achterlopen op de rest.

Het zou doodzonde zijn om de ingeslagen weg, die overigens zijn vruchten begint af te werpen, niet meer te volgen. We zien de vooruitgang die de school heeft gemaakt. Dit alles dankzij jullie steun en donaties aan iThemba!

Jullie steun blijft broodnodig!

IThemba galabal

(english version)

Own vegetables at BPS !

The results of the annual health check showed that there is still a large percentage of pupils suffering from malnutrition , which is why we launched the ” vegetable ” project. This is an important new addition to our Nutrition Program.

We plan to build a vegetable garden that can provide the school kitchen at least  once a week of fresh, homemade vegetables, so that students have a more balanced meal with a lot of vitamines and nutrients. To achieve this , we must first build an irrigation system to cultivate the soil.

The “Christmas Fair” is a big event in Arusha , anyone who wants to sell something and / or would like to make a statement, has a stand at this event.  So we decided to participate! We sold handmade postcards and wildlife clothespins made ​​by the students of Baraa Primary School.

It was a great success! Our cards and clothespins were all sold out on Sunday afternoon ! The sales raised 200,000 TZS (about 100 euros) wich we will use for our vegetable garden at school.

New volunteers

We are always pleased to hear that there is a lot of interest from different domains for charity and specifically for iThemba

Besides Jo and Anne, who have already been of incredibly value for iThemba, there will be 3 more teachers from february. These are 3 students at Thomas More in Belgium who will give English and Mathematics to the youngest kids.

There are still too many childeren who fall behind with these courses. Because it’s very difficult for childeren to wipe off arrears, we want to help them to catch up, by giving them extra lessons at their pace.

We are also pleased to welcome 2 pharmaceutical and 2 medical students this summer. They are going to help with the anual health check up and other health-related activities.

Teach the teacher

This summer there will, apart from students, also be teachers, who are currently active as teachers in several belgian schools. They want to spend their summer at Arusha and Baraa Primary School to help the childeren AND the teachers.

We think that the most efficient way to set up a good system of education in BPS is by teaching the teachers. The best help these belgian teachers can provide, is by training the local teachers, so we don’t haven only have good teachers this 2 months, but the locals are trained to give well-structered, interesting lessons for the rest of the year when the volunteers are not longer present.

The knowledge that childeren at a school gain are directly related to the knowledge their teachers have !

Equal rights

In 2014, we hope to keep on reducing the gap between the smarter, healthier childeren and the ones who struggle a little more. Our goal is to offer education for Tanzanian children of all social classes. Not just the rich or smart kids. The project in which the orphans receive lunch at noon, is perceived as very successful. It brings the orphans closer to their classmates who have the ability to take care of themselves and can bring food from home. The 2nd part of our aim to give all children the same chances consists of giving extra attention to the childeren who have fallen behind on several courses.

It would be a shame if the don’t continue with our actions concerning the childeren’s education and health. We are seeing the difference that iThemba makes. All thanks to your support!
Please continue with your donations and support! Thanks to all of you.

cropped-ithemba.png

NOTE  SATURDAY 22nd March 2014 IN YOUR CALENDAR FOR OUR YEARLY CHARITY GALA !!

We would love to welcome you at Kasteel van Brasschaat (Belgium) for a totally new concept with performances of comedian Arnout Van den Bossche and a steaming showcase of Cookies & Cream.

Health @ Baraa Primary School

 (english version: see below)

Hier is het dan : de eerste echte blogtekst over het dagelijkse leven op de Baraa Primary School en de activiteiten van iThemba!

Deze weken wordt het jaarlijkse gezondheidsonderzoek gedaan op de school. iThemba heeft van de gezondheid van de kinderen én het personeel een prioriteit gemaakt. Nu de infrastructuur er staat en de omkadering van de school verbeterd is, zijn de budgetten meer gericht op de studies en de gezondheid van de kinderen.

Dit jaar staan volgende topics op het gezondheidsprogramma :

  • Gewicht & lengte meten + BMI berekenen (-18j)
  • Heup- en lendenomtrek ; bovenarmomtrek
  • Oogtests (visus : gezichtsscherpte)
  • Gehoorstest
  • Huidtests
  • Gebitscontrole
  • Bloedsuikerspiegel (volwassenen)
  • Bloeddruk controle (volwassenen)

Tanzania_at_a_glance_001

Eerst en vooral wordt er een rapport gemaakt over de uitkomst van alle tests. Zo evaluteert men de algemene toestand van de school. Men kan deze vergelijken met de rest van de bevolking in Arusha en zien waar er verschillen zitten.

Daarnaast gaat men de individuen die een afwijkende test hebben afgelegd, aanbevelen om verdere tests te ondernemen om een onderliggende ziekte vroegtijdig op te sporen.

iThemba probeert om hen na deze medische controle mee te steunen in het verdere beleid, want voor de kinderen stopt het niet bij de screening en diagnose, de miserie begint pas!

Deze verdere begeleiding (aanvullende onderzoeken, medische interventies, medicatie,…) kosten vaak veel geld. Ons doel is om steeds meer geld in te zamelen om niet enkel medische controles te bieden, maar ook een daaropvolgende medische behandeling, die vaak niet te betalen is voor de kinderen.

In de volgende blogtekst krijgen jullie verslag van de medische keuring!

Wie Afrika zegt, zegt Safari. Wie Safari zegt, zegt Olifanten :

olifant

Op vrijdag 4 oktober hebben 20 leerlingen van het 6de leerjaar (samen met 6 begeleiders) meegedaan aan de March For Elephants. Met een spandoek op kop trokken de enthousiaste leerlingen de straten op om het slachten van olifanten tegen te gaan. Wij zijn verheugd om te horen dat de kinderen zo bezig zijn met de natuur.

Omdat er naast studeren ook plaats is voor ontspanning heeft de school een eigen voetbalteam : The Baraa Soccer Team. Onlangs hebben ze een volledig nieuwe outfit gekregen van Mr. Koen de Muyter. De kinderen zijn ongelofelijk gelukkig en willen hun volgende overwinning (die volgens de voetballertjes zeer snel zal volgen) opdragen aan Mr. de Muyter. Asante Sana !

voetbal

Daarnaast is BPS (Baraa Primary School) ook actief in cricket :

Dankzij Mr. Jon Ellis (UK) heeft het schoolteam een volledig nieuwe uitrusting waarmee ze als enige publieke school gaan deelnemen aan een competitie. Vorig jaar verloren ze maar net de finale !

cricket

English version:

So here it finally is:  the first real blog about the daily life at Bara Primary School and the activities of iThemba.
These coming weeks, the yearly health checks will be done at the school. iThemba has made the health of the students and the staff a priority. Now that the necessary infrastructure is available and the organisation of the school has improved impressively, the budget is now more focussed on the studies and the health of the children. The topics which will be addressed the year are:

-       Weight and length measurement and BMI calculation

-       Waste, upper arm circumference

-       Vision tests

-       Skin tests

-       Hearing tests

-       Mouth and teeth control

-       Blood sugar levels

-       Blood pressure levels

First and foremost, a rapport is made with the results of all the tests. In this way, the general situation of the school is evaluated. This can then be compared to the rest of the population in Arusha and we can assess where the differences lie between these groups. Furthermore, the people who have distinctive results in these tests are stimulated to undergo further testing to allow early identification of the underlying cause of the disease.

After these medical controls, iThemba aims to support and aid the people with the further course of the sickness because for the children the screening and diagnosis is not the end of the story but only the beginning of the misery.

This further follow-up and support (investigations, medical interventions, medicine) are often very expensive. Our goal is to raise more and more money to not only be able to do the medical controls but also the therapy which follows, which often the children of families can not afford.

In the next blog text, we’ll give you and update rapport of the medical examinations.

If you say Africa, you think Safari. If you think Safari, you think elephants.

On Friday the 4th of October, 20 6th grade pupils (as well as 6 guides to accompany them) participated in the March for Elephants. With a huge banner, the enthusiastic students took to the streets to protest against the hunting of elephants. We are extremely pleased to hear that the children are so involved and in touch with the nature around them.

Because apart from studying there has to be room for relaxation and leisure, the school has its very own soccer team: The Baraa Soccer Team. Recently, the even received a complete brand-new kit from Mr. Koen De Muyter. The children are extremely happy and want to dedicate their next victory (which they believe will be very soon) to Mr. Koen.
Asante Sana!

PS : Baraa Primary School is also active in cricket.

The school has a complete new cricket outfit thanks to Mr. Jon Ellis (UK), with which they will be the only public school that will participate in the competition. Last year, they suffered a narrow defeat in the final. 

Rechtstreeks uit Tanzania ! Geschreven door de vrijwilligers!

Hallo lieve mensen,
iThemba steunt op fantastische wijze de Baraa Primary school in Arusha, Tanzania.
Wij: Jo en Anne zijn onderwijzers uit het Antwerpse en samen onze dochter Fie hebben de kans gekregen van iThemba om de school te ondersteunen voor 1 jaar samen met andere supergemotiveerde vrijwilligers.
We proberen de leerkrachten te ondersteunen en modernere lestechnieken bij te brengen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Zodoende dat de Tanzaniaanse kinderen van Baraa kunnen genieten van interessante en leuke lessen. Samen met het leerkrachten team en directie bundelen we onze krachten om het beste resultaat te bekomen. We geloven in de kracht van samenwerking om verandering te brengen in het Tanzaniaanse onderwijssysteem.
In deze blog wordt je op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes betreffende Baraa Primary School. Veel leesplezier en bedankt voor uw steun.
Asante Sana!
image

Hello world !

Beste sympathisanten, geïnteresseerden, volgers, …

Eerst en vooral : hartelijk welkom op de gloednieuwe blog van iThemba !

Vanaf heden gaat er ongeveer 1 keer per maand op deze blog een tekstje geplaatst worden over het reilen en zeilen van de Baraa Primary School, het stokpaardje onze organisatie, iThemba.

Via een simpele klik en het invullen van uw emailadres rechtsonder deze pagina (neemt 5 seconden in beslag) ontvangt u via e-mail een notificatie als er nieuwe fotos of een up-date op de blog geplaatst is. U hoeft helemaal geen account te maken van WordPress. De angst om elke dag spam-mails te krijgen van wordpress is ook ongegrond, slechts 1 mailtje om de enkele weken met als melding dat u best nog eens een kijkje kan nemen op de blog aangezien er nieuwe informatie op staat.

Noteer alvast met stip in jullie agenda 22 maart voor het jaarlijks Galabal !!