Health @ Baraa Primary School

 (english version: see below)

Hier is het dan : de eerste echte blogtekst over het dagelijkse leven op de Baraa Primary School en de activiteiten van iThemba!

Deze weken wordt het jaarlijkse gezondheidsonderzoek gedaan op de school. iThemba heeft van de gezondheid van de kinderen én het personeel een prioriteit gemaakt. Nu de infrastructuur er staat en de omkadering van de school verbeterd is, zijn de budgetten meer gericht op de studies en de gezondheid van de kinderen.

Dit jaar staan volgende topics op het gezondheidsprogramma :

  • Gewicht & lengte meten + BMI berekenen (-18j)
  • Heup- en lendenomtrek ; bovenarmomtrek
  • Oogtests (visus : gezichtsscherpte)
  • Gehoorstest
  • Huidtests
  • Gebitscontrole
  • Bloedsuikerspiegel (volwassenen)
  • Bloeddruk controle (volwassenen)

Tanzania_at_a_glance_001

Eerst en vooral wordt er een rapport gemaakt over de uitkomst van alle tests. Zo evaluteert men de algemene toestand van de school. Men kan deze vergelijken met de rest van de bevolking in Arusha en zien waar er verschillen zitten.

Daarnaast gaat men de individuen die een afwijkende test hebben afgelegd, aanbevelen om verdere tests te ondernemen om een onderliggende ziekte vroegtijdig op te sporen.

iThemba probeert om hen na deze medische controle mee te steunen in het verdere beleid, want voor de kinderen stopt het niet bij de screening en diagnose, de miserie begint pas!

Deze verdere begeleiding (aanvullende onderzoeken, medische interventies, medicatie,…) kosten vaak veel geld. Ons doel is om steeds meer geld in te zamelen om niet enkel medische controles te bieden, maar ook een daaropvolgende medische behandeling, die vaak niet te betalen is voor de kinderen.

In de volgende blogtekst krijgen jullie verslag van de medische keuring!

Wie Afrika zegt, zegt Safari. Wie Safari zegt, zegt Olifanten :

olifant

Op vrijdag 4 oktober hebben 20 leerlingen van het 6de leerjaar (samen met 6 begeleiders) meegedaan aan de March For Elephants. Met een spandoek op kop trokken de enthousiaste leerlingen de straten op om het slachten van olifanten tegen te gaan. Wij zijn verheugd om te horen dat de kinderen zo bezig zijn met de natuur.

Omdat er naast studeren ook plaats is voor ontspanning heeft de school een eigen voetbalteam : The Baraa Soccer Team. Onlangs hebben ze een volledig nieuwe outfit gekregen van Mr. Koen de Muyter. De kinderen zijn ongelofelijk gelukkig en willen hun volgende overwinning (die volgens de voetballertjes zeer snel zal volgen) opdragen aan Mr. de Muyter. Asante Sana !

voetbal

Daarnaast is BPS (Baraa Primary School) ook actief in cricket :

Dankzij Mr. Jon Ellis (UK) heeft het schoolteam een volledig nieuwe uitrusting waarmee ze als enige publieke school gaan deelnemen aan een competitie. Vorig jaar verloren ze maar net de finale !

cricket

English version:

So here it finally is:  the first real blog about the daily life at Bara Primary School and the activities of iThemba.
These coming weeks, the yearly health checks will be done at the school. iThemba has made the health of the students and the staff a priority. Now that the necessary infrastructure is available and the organisation of the school has improved impressively, the budget is now more focussed on the studies and the health of the children. The topics which will be addressed the year are:

–       Weight and length measurement and BMI calculation

–       Waste, upper arm circumference

–       Vision tests

–       Skin tests

–       Hearing tests

–       Mouth and teeth control

–       Blood sugar levels

–       Blood pressure levels

First and foremost, a rapport is made with the results of all the tests. In this way, the general situation of the school is evaluated. This can then be compared to the rest of the population in Arusha and we can assess where the differences lie between these groups. Furthermore, the people who have distinctive results in these tests are stimulated to undergo further testing to allow early identification of the underlying cause of the disease.

After these medical controls, iThemba aims to support and aid the people with the further course of the sickness because for the children the screening and diagnosis is not the end of the story but only the beginning of the misery.

This further follow-up and support (investigations, medical interventions, medicine) are often very expensive. Our goal is to raise more and more money to not only be able to do the medical controls but also the therapy which follows, which often the children of families can not afford.

In the next blog text, we’ll give you and update rapport of the medical examinations.

If you say Africa, you think Safari. If you think Safari, you think elephants.

On Friday the 4th of October, 20 6th grade pupils (as well as 6 guides to accompany them) participated in the March for Elephants. With a huge banner, the enthusiastic students took to the streets to protest against the hunting of elephants. We are extremely pleased to hear that the children are so involved and in touch with the nature around them.

Because apart from studying there has to be room for relaxation and leisure, the school has its very own soccer team: The Baraa Soccer Team. Recently, the even received a complete brand-new kit from Mr. Koen De Muyter. The children are extremely happy and want to dedicate their next victory (which they believe will be very soon) to Mr. Koen.
Asante Sana!

PS : Baraa Primary School is also active in cricket.

The school has a complete new cricket outfit thanks to Mr. Jon Ellis (UK), with which they will be the only public school that will participate in the competition. Last year, they suffered a narrow defeat in the final. 

Advertisements

One thought on “Health @ Baraa Primary School

  1. Pingback: iThemba Baraa Primary School blog launch | Onsea House

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s