Mens sana in corpore sano

(a healty mind in a healty body)

(English version below)

Eigen groentjes op BPS !

Uit de resultaten van de jaarlijkse gezondsheidscontrole bleek dat er toch een groot percentage van de leerlingen aan ondervoeding leed. Daarom zijn we van start gegaan met het ‘vegetable  project’. Dit maakt ook deel uit van het Health Program.

We zijn van plan een grote groentetuin aan te leggen die de schoolkeuken min. 1x per week van verse groenten kan voorzien. Zo krijgen de leerlingen toch wat meer vitamientjes binnen. Ook het sociale aspect van het onderhouden van deze tuin, valt niet te onderschatten! Om dit te bewerkstelligen moeten we eerst een irrigatiesysteem aanleggen en de grond  laten bewerken, wat uiteraard wel wat geld kost.

De “Christmasfair” is een grote gebeurtenis in Arusha, iedereen die iets wil verkopen en/of bekend wil maken, staat daar.  Wij besloten om hier aan deel te nemen ! We verkochten, door de leerlingen gemaakte, “handmade postcards” en “wildlife wasknijpers”.

Het was een groot succes want onze kaartjes en  wasknijpers waren tegen zondagmiddag allemaal uitverkocht!  200,000TZS (ongeveer 100 euro) hebben ze opgebracht. Die gaan we nu gebruiken voor onze groentetuin op school.

christmas fair

Nieuwe vrijwilligers

We zijn steeds blij om te horen dat er interesse is vanuit verschillende domeinen om een steentje bij te dragen aan iThemba !

Naast Jo en Anne, die al van ongelofelijk grote waarde zijn geweest voor iThemba, komen er in februari 3 studenten van de Thomas More hogeschool bij. Zij komen vanuit België naar Arusha om daar Engels en Wiskunde te onderwijzen aan de jongste kinderen.
Er zijn nog te veel kinderen die in de hogere jaren een achterstand hebben met deze vakken. Ze lopen deze achterstand vaak in de jonge jaren reeds op. Omdat het voor kinderen heel moeilijk is om een leerachterstand weg te werken, willen we zo snel mogelijk deze kinderen individueel of in groep bijles geven. Hoe sneller we hen de mogelijkheid geven om bij te benen, hoe meer kans dat ze in latere jaren terug op hetzelfde niveau als hun klasgenootjes zitten.

Deze zomer komen er ook 4 studenten van de Universiteit Antwerpen (Farmacie en Geneeskunde) naar Arusha om mee te helpen met de jaarlijkse gezondheidscontrole. Daarnaast gaan ze ook helpen in het opzetten en organiseren van allerlei gezondheids-gerelateerde activiteiten.

cooking at BPS

Teach the teacher

Naast deze studenten zijn er ook leerkrachten die actief zijn in het Belgisch onderwijs die hun zomervakantie willen doorbrengen in Tanzania. Ze gaan daar, samen met Jo en Anne, niet enkel de kinderen les geven, maar ook de lokale leerkrachten opleiden.

Wij geloven dat we het efficiëntst werken als we niet enkel de kinderen, maar ook de lokale leerkrachten onderwijzen. We hebben vernomen dat de lokale leerkrachten de voorbije maanden zeer goed werk hebben geleverd. Het maakt ons dan ook gelukkig om te weten dat we een hele structuur van goed onderwijs aan het opzetten zijn, want leerlingen nemen de kennis die hun leerkracht bezit, op.

wasknijpers

Iedereen dezelfde kansen

We hopen in 2014 de kloof tussen de beste studenten en degenen die het moeilijk hebben, verder te verkleinen.
Ons doel is om goed onderwijs aan te bieden voor Tanziaanse kinderen van alle mogelijke sociale klassen. Niet enkel voor de rijke of slimme kinderen.

Het project waarbij voor de weeskinderen een lunch wordt voorzien tijdens de middag, wordt door iedereen als zeer geslaagd ervaren. Het brengt de weesjes dichter bij hun klasgenootjes die wel de mogelijkheid hebben om zelf voor eten te zorgen.

Het 2de luik van ons doel om alle kinderen evenveel kansen te geven bestaat eruit om de kinderen met een leerachterstand extra aandacht te geven zodat ze niet achterlopen op de rest.

Het zou doodzonde zijn om de ingeslagen weg, die overigens zijn vruchten begint af te werpen, niet meer te volgen. We zien de vooruitgang die de school heeft gemaakt. Dit alles dankzij jullie steun en donaties aan iThemba!

Jullie steun blijft broodnodig!

IThemba galabal

(english version)

Own vegetables at BPS !

The results of the annual health check showed that there is still a large percentage of pupils suffering from malnutrition , which is why we launched the ” vegetable ” project. This is an important new addition to our Nutrition Program.

We plan to build a vegetable garden that can provide the school kitchen at least  once a week of fresh, homemade vegetables, so that students have a more balanced meal with a lot of vitamines and nutrients. To achieve this , we must first build an irrigation system to cultivate the soil.

The “Christmas Fair” is a big event in Arusha , anyone who wants to sell something and / or would like to make a statement, has a stand at this event.  So we decided to participate! We sold handmade postcards and wildlife clothespins made ​​by the students of Baraa Primary School.

It was a great success! Our cards and clothespins were all sold out on Sunday afternoon ! The sales raised 200,000 TZS (about 100 euros) wich we will use for our vegetable garden at school.

New volunteers

We are always pleased to hear that there is a lot of interest from different domains for charity and specifically for iThemba

Besides Jo and Anne, who have already been of incredibly value for iThemba, there will be 3 more teachers from february. These are 3 students at Thomas More in Belgium who will give English and Mathematics to the youngest kids.

There are still too many childeren who fall behind with these courses. Because it’s very difficult for childeren to wipe off arrears, we want to help them to catch up, by giving them extra lessons at their pace.

We are also pleased to welcome 2 pharmaceutical and 2 medical students this summer. They are going to help with the anual health check up and other health-related activities.

Teach the teacher

This summer there will, apart from students, also be teachers, who are currently active as teachers in several belgian schools. They want to spend their summer at Arusha and Baraa Primary School to help the childeren AND the teachers.

We think that the most efficient way to set up a good system of education in BPS is by teaching the teachers. The best help these belgian teachers can provide, is by training the local teachers, so we don’t haven only have good teachers this 2 months, but the locals are trained to give well-structered, interesting lessons for the rest of the year when the volunteers are not longer present.

The knowledge that childeren at a school gain are directly related to the knowledge their teachers have !

Equal rights

In 2014, we hope to keep on reducing the gap between the smarter, healthier childeren and the ones who struggle a little more. Our goal is to offer education for Tanzanian children of all social classes. Not just the rich or smart kids. The project in which the orphans receive lunch at noon, is perceived as very successful. It brings the orphans closer to their classmates who have the ability to take care of themselves and can bring food from home. The 2nd part of our aim to give all children the same chances consists of giving extra attention to the childeren who have fallen behind on several courses.

It would be a shame if the don’t continue with our actions concerning the childeren’s education and health. We are seeing the difference that iThemba makes. All thanks to your support!
Please continue with your donations and support! Thanks to all of you.

cropped-ithemba.png

NOTE  SATURDAY 22nd March 2014 IN YOUR CALENDAR FOR OUR YEARLY CHARITY GALA !!

We would love to welcome you at Kasteel van Brasschaat (Belgium) for a totally new concept with performances of comedian Arnout Van den Bossche and a steaming showcase of Cookies & Cream.

Advertisements

One thought on “Mens sana in corpore sano

  1. Wat een mooie initiatieven allemaal. Zo fijn om te horen dat er mensen zijn die vrijwillig hun steentje willen bijdragen voor het welzijn en de educatie van de mensen in Arusha. Proficiat, keep up the good work!

    Zelf heb ik ook gestudeerd bij Thomas More en ik ben dan ook trots dat enkele studenten hun weg gevonden hebben naar iThemba.

    Mijn hart gaat ook uit naar het project en als ik op één of andere manier ook een steentje kan bijdragen, dan wil ik dat heel graag doen. Hulp bij het gala, ontwerp van flyers, ontwikkelen van leerstof voor de onderwijzers, verzamelen van goederen,…. Ik weet niet wat er allemaal nodig is. Voor mij is het onbekend terrein.

    Mochten jullie nog handen te kort komen of een leerkracht (economie, informatica en eventueel Engels) dan mag je altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. Lionetta1@gmail.com.

    Mijn naam is Viviane.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s