New director, new standards

Nieuwe directeur

Sinds deze zomer is er op de baraa primary school een nieuwe directeur ! Op de enkele weken dat hij er nog maar is, was er al een enorme vooruitgang gemaakt betreffende enkele belangrijke standpunten van iThemba.

Ten eerste : officiëel worden er geen lijfstraffen meer gegeven! Het gebeurt helaas nog dat een leerkracht af en toe (wanneer er bijvoorbeeld even geen iThemba vrijwilliger in de buurt is) dergelijke straffen uitdeelt, maar dit is eerder uitzondering geworden.

In plaats daarvan leren de leerkrachten ‘alternatief straffen’ d.w.z de leerlingen andere taken uit kinderen taken te laten uitvoeren, zoals de toiletten poetsen, speelplaats proper maken…

Aangezien het een cultuurverschil is, beseffen we dat dit een grote aanpassing voor de leerkrachten maar ook voor de leerlingen is.

In deze tijden, zelfs in ontwikkelingslanden, is het een enorm voordeel om te kunnen werken met computers , vandaar dat er op de school extra aandacht aan wordt besteed. iThemba heeft daarom ook een ICT leerkracht aangenomen die niet alleen de kinderen wegwijs maakt in de computerwereld maar ook de leerkrachten.

IMG_4073

Secundair onderwijs

iThemba steunt de Baraa Primary School en dus al zijn leerlingen tot ze naar het secundair onderwijs moeten.

Naast het feit dat de onderwijstaal verandert van Kiswahili naar Engels, zijn er nog struikelblokken die verhinderen dat al onze kinderen moeiteloos de overstap tussen beide scholen maken.

Het secundair onderwijs is betalend, zelfs de staatsscholen.

Om de allerarmsten, waar ze thuis geen geld hebben om hun kinderen verder te laten studeren -soms ondanks schitterende resultaten van de kinderen in het lager onderwijs- te helpen, gaat iThemba op zoek gaan naar extra sponsors!

IMG_4060

Vrijwilligers

Het was een drukke zomer in Baraa! Het vrijwilligershuis was goed gevuld en er was enorm veel activiteit op de school. Naast het medisch onderzoek, toegespitst op ondervoeding, dat heeft plaats gevonden in de school, waren er nog projecten zoals een projectweek ‘colors’ in de special needs-class. iThemba vrijwilligers hebben deze onderwijs vorm (die voor de Tanzaniaanse leerkrachten totaal nieuw is) voorgesteld.

Verbetering van het klasmanagement en meer oog voor lesvoorbereidingen in de kleutergeleding en alternatieve lesvormen in Standart 1 en Standart 2.

Er was ook de hulp van 2 Leerkrachten Engels, zij hebben bijles Engels gegeven aan de leerkrachten. Bij vele is zelfvertrouwen het grootste probleem.

Hierbij willen we alle vrijwilligers bedanken voor al de tijd en moeite die ze in iThemba en de school geïnvesteerd hebben deze zomer.

IMG_4058

We wachten nog volop op het rapport van het medisch onderzoek om te zien of we reeds verbetering kunnen zien op het vlak van ondervoeding sinds de groententuin is aangelegd.

De groententuin draait nog steeds fantastisch dankzij tuinman Silas. De kinderen krijgen nog steeds elke dag verse groenten in hun bordjes en de groetenverkoop aan leerkrachten, omwonenden en zelfs enkele restaurants in Arusha zorgt ervoor dat er genoeg geld is om de tuin te onderhouden.

Ondertussen zijn ook Jo en Anne terug in Tanzania! Na een heel jaar zich 100% te hebben ingezet, hebben ze besloten om er nog een jaar erbij te doen. Dit is fantastisch nieuws voor iThemba!

IMG_4055

Schoolresultaten

De school is de juiste weg aan het opgaan: De resultaten van de Mok tests (nationale test van alle Standard 7 klassen uit het District) spraken voor zich. We stonden in de top 5!

De kinderen hangen niet meer heel de dag rond op de speelplaats, de leerkrachten zijn effectief les aan het geven in de klassen, … We kunnen nu de focus uitbreiden naar sociale problemen, zoals gemeenschapswerking, overgang van lager naar secundair, …

 

English

 

New Director

As of this summer, the Baraa Primary School has a new Director! In this short timespan –only a few weeks have passed- he has already made an impressive progress in reaching some of iThemba’s most important values.

Officially, corporal punishments are no longer given by teachers. Although it is possible a minority of the older teachers do still use them whenever there are no iThemba volunteers present of the school grounds, this is a major improvement for the school and iThemba. The teachers will use a system of alternative punishments instead. Some examples include giving students an additional workload or having them complete some chores at the school ground.

In this modern world, it is incredibly important to be able to work with computers. Even in developing nations it is seen as a large advantage for students to learn to work with computers at a young age. For that reason, iThemba has hired an ICT teacher to introduce the students and other teachers in the world of computers.

High school

iThemba supports the Baraa Primary School and all of its students until they reach high school. The highest hurdle here is the change of language. In high school the teachers use English instead of Kishwahili as the primary language of communication. There are however still many other challenges. One example, every student has to pay a yearly tuition fee, both in the private and public educational system. In order to support the students of the poorest families -many of which have high to very high scores in the primary school -, iThemba is searching for additional donors!

Volunteers

It has been a busy summer at Baraa. The volunteers’ residence has been packed and many activities were held at the school. One example is the conduction of a medical examination focusing on malnutrition of the students; a different example is the project week around ‘colors’ for the special-needs class. iThemba volunteers have introduced this style of education to the Tanzanian teachers, most had never heard of this concept before. Yet another example is a project focusing on improvements to the class management and creating awareness for the importance of class preparations for the younger students and the importance of alternative methods of teaching in Standard 1 and Standard 2. To conclude this list, 2 English teachers have given English sessions to the other staff, hoping to improve their English. This is very important, because they will eventually pass their knowledge to the students. The overall level of the staff seems to be adequate, but their low levels of confidence while speaking is seen as a threshold.

We would like to thank all volunteers for the time and effort they have invested in iThemba and Baraa during this summer. 

We are awaiting the report on the medical condition of the students and we will study the results and see where additional measures can and should be taken. Another question to be answered is the impact of the school’s private vegetable garden in addressing malnutrition. We also want to thank our gardener Silas for his time and effort put into this project. The students eat these vegetables at least once a day and the remaining vegetables are sold to the teachers and even local restaurants in Arusha. This has proven to be a great source of additional income for the upkeep of the garden and the school.

By now, Jo and Anne will also be back in Tanzania! After putting in their best effort for this Baraa throughout a full year, they have decided to continue doing this for another year. This is of course great news for the school and iThemba!

School results 

All investments and efforts of volunteers seem to be paying off, this is strongly confirmed by the nationally standardized tests for all students of Standard 7 in the district. The Baraa school was present in the top 5 of this Mok-test. Teachers are transferring knowledge effectively and students do not roam the playground during class hours anymore. These improvements will allow iThemba to focus even more on the social problems like community work and the students’ transition to high school.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s